Јавне Набавке

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Интерни акт о спровођењу поступака јавних набавки

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План јавних набавки за 2021. годину

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

План јавних набавки за 2020 годину

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2023 годину

План јавних набавки за 2023. годину