Организациона шема

О нама

ВД „Западна Морава” ДОО Краљево је основано 14.04.1955. године као Реонска секција за заштиту земљишта од ерозије и уређење бујица у Краљеву - као установа са самосталним финансирањем.

Током 1967. године, ова секција је ушла у састав Сложене организације – Здружено опште водопривредно предузеће „Морава“ - Београд и променила назив фирме у Водопривредна организација „Ерозија“ Краљево. „Ерозија“ Краљево је обављала оперативну водопривредну делатност на територији општина: Крушевац, Александровац, Трстеник, Врњачка Бања,Краљево, Чачак, Горњи Милановац, Лучани, Рашка, Тутин, Нови Пазар, Сјеница и Ивањица.

Од 01.04.1975. године „Ерозија“ послује као Основна организација удруженог рада за водопривреду „Западна Морава“ Краљево у саставу Грађевинског предузећа „Каблар“ Краљево. Од 14.06.1978. године, ова организација мења правну форму у Водопривредна организација „Западна Морава“ Краљево. Од 17.12.1982. године, је променила форму у „Србијаводе“ водопривредна организација Београд са обавезном субсидијарном одговорношћу, водопривредна радна организација „Западна Морава“ Краљево. Године 1989. се организује према закону о предузећима као предузеће у друштвеној својини и послује под именом Друштвено водопривредно предузеће „Западна Морава“ Краљево.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 33243/2005 од 17.06.2005. године, ово друштво је преведено у Регистар привредних субјеката под пословним именом: Друштвено водопривредно предузеће „Западна Морава” Краљево.