Извештаји

Финансијски извештаји са мишљењем независног ревизора

Извештај о степену усклађаности реализованих и планираних активности Програмом пословања за 2020. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01-31.12.2020.

Извештај о степену усклађености ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 01.01.-31.03.2021

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из ПП за период од 01.01.2021-30.06.2021.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из ПП за период од 01.01.2021 до 30.09.2021.год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из ГПП за период од 01.01.2021 до 31.12.2021

Избештај о степену усклађености планираних и реализованих акт. из ПП од 1.3. - 3.3.2022.

Izveštaj o step. usklađenosti planiranih i realiz. aktiv. iz PP za od 01.01.-30.06.2022.

Избештај о степену усклађености планираних и реализованих акт. из ПП од 1.1. - 30.6.2022.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.2022. до 30.09.2022.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.2022. до 30.09.2022.

Информатор о раду - Октобар 2022.године

Податак о броју запослених и ангажованих лица у ВД "Западна Морава"

Податак о броју запослених и ангажованих лица у ВД "Западна Морава"

Податак о броју запослених и ангажованих лица у ВД "Западна Морава"

Податак о броју запослених и ангажованих лица у ВД "Западна Морава"

Годишњи извештај о степену усклађености 01.01. - 31.12.2022.

Мишљење ревизора за 2022. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања од 01.01. до 31.03.2023.

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ГПП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023 ДО 30.06.2023