Програм пословања

Програм пословања за 2020. годину

Програм пословања за 2021. годину

Сагласност Владе на Програм пословања

Сагласност Владе на Програм пословања за 2022. годину

Програм пословања за 2022 - први део

Програм пословања за 2022 - други део

САГЛАСНОСТ ВЛАДЕ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 - ПРВИ ДЕО

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 - ДРУГИ ДЕО